Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος αυτός ελέγχεται και λειτουργεί από τα γραφεία της GlaxoSmithKline
Services Unlimited (GSK) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο εν λόγω ιστότοπος περιλαμβάνει
μια ειδική ενότητα για τα μέλη του κοινού και μια ειδική ενότητα για τους
επαγγελματίες υγείας.
Ο όρος “Επαγγελματίας Υγείας” περιλαμβάνει μέλη των ιατρικών, οδοντιατρικών,
φαρμακευτικών και νοσηλευτικών επαγγελμάτων και άλλα άτομα τα οποία κατά την
άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους ενδέχεται να συνταγογραφούν,
προμηθεύουν ή χορηγούν ένα φάρμακο.
Η ενότητα για τους επαγγελματίες υγείας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους κατά
τόπους Ευρωπαίους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης πληροφορίες σχετικά
τόσο με τα προϊόντα της GSK όσο και για τη χρήση τους.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η GSK δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή
διαθέσιμο για χρήση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“EΕ”), του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (“EΟΧ”) ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
(“ΕΖΕΣ”). Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες,
το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη προς συμμόρφωση με τους
τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που είναι εφαρμόσιμοι οι τοπικοί νόμοι.
Η GSK καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση του ιστοτόπου, ωστόσο,
δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται την ακρίβεια ή την απουσία σφαλμάτων.
Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του ιστοτόπου. Η GSK δεν έχει
καμία ευθύνη για άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία από τη χρήση του ιστοτόπου και
εξαιρούνται όλες οι έμμεσες εγγυήσεις στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από το
Ελληνικό δίκαιο.
Η GSK δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ιούς που μπορεί να προσβάλλουν τον
υπολογιστή του χρήστη μετά τη χρήση ηχητικών αρχείων, βίντεο ή κειμένων στον
ιστότοπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για την
υγεία σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ορθές και ενημερωμένες, οι συμβουλές που
παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γενικού χαρακτήρα μόνο, και η GSK δεν
προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά στην ακρίβεια ή τη χρησιμότητά
τους.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι εγκεκριμένες συνταγογραφικές πληροφορίες πρέπει να
διέπουν την κατάλληλη χρήση όλων των φαρμάκων.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ορθή
χρήση όλων των φαρμάκων πρέπει να υπαγορεύεται από τις εγκεκριμένες
συνταγογραφικές πληροφορίες. Πριν τη συνταγογράφηση οποιουδήποτε φαρμάκου, οι
επαγγελματίες υγείας πρέπει να συμβουλεύονται τις εγκεκριμένες συνταγογραφικές
πληροφορίες που ισχύουν για το εν λόγω φάρμακο στη χώρα τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το υλικό του ιστοτόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (©
Copyright 2010) του ομίλου εταιρειών GlaxoSmithKline, ή έχει δοθεί άδεια για τη
χρήση του υλικού εκτός εάν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Απαγορεύεται η
αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή εκτός αν είναι
σύμφωνη με τις ακόλουθες άδειες.
Άδεια αντιγραφής για προσωπική και επαγγελματική χρήση
Μπορείτε να διαβάζετε, να εμφανίζετε, να εκτυπώνετε, να μεταφορτώνετε και να
αντιγράφετε το υλικό που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για
προσωπική σας, μη εμπορική χρήση και μπορείτε να μεταφορτώσετε οποιαδήποτε
υλικά που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για χρήση κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους, αλλά μόνο εφόσον συμπεριλάβετε σε οποιοδήποτε αντίγραφο του
υλικού τη δήλωση “© Copyright 2001 - 2010, όμιλος εταιρειών GlaxoSmithKline”.
Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του υλικού ή μέρους αυτού σε άλλη
εργασία ή δημοσίευση, σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Ειδικότερα (αλλά χωρίς
περιορισμό), απαγορεύεται η διανομή ή αντιγραφή μέρους αυτού του ιστοτόπου για
εμπορικούς σκοπούς.
Κανένα μέρος του δικτυακού αυτού τόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή μεταδοθεί ή
αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής σύστημα
ηλεκτρονικής ανάκτησης.
Τίποτα συμπεριλαμβανόμενο στο δικτυακό αυτό τόπο δεν μπορεί να ερμηνευτεί, κατά
συνεκδοχή ή άλλως, ως:
(i) παραχωρόν οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα προστατευόμενο από δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα του ομίλου εταιριών GlaxoSmithKline ή τρίτων, ή
(ii) εξαιρουμένων των ρητώς προβλεπομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης, ως
παραχωρόν οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα προστατευόμενο από πνευματικό
δικαίωμα του ομίλου εταιριών GlaxoSmithKline.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Τα εμπορικά σήματα που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιριών
GlaxoSmithKline φέρουν την κατάλληλη ένδειξη εμπορικού σήματος ή διακρίνονται
από το υπόλοιπο κείμενο (π.χ. δια χρήσης πλάγιας, έντονης γραμματοσειράς ή
κεφαλαίων γραμμάτων).
Όπου εμφανίζονται σήματα τρίτων μερών στον παρόντα ιστότοπο, η GlaxoSmithKline
δεν έχει καμία αξίωση κυριότητας ή συσχέτισης με το αντίστοιχο τρίτο μέρος που έχει
την κυριότητα αυτών. Τα σήματα αυτά των τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνον για
να καθίστανται αναγνωρίσιμα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους, ενώ καμία χορηγία ή άλλη υποστήριξη από την GlaxoSmithKline δεν
πρέπει να συνάγεται από τη χρήση τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ορισμένοι σύνδεσμοι υπερκειμένου στον παρόντα ιστότοπο θα σας οδηγήσουν σε
δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της GSK. Ενεργοποιώντας
κάποιον από αυτούς, θα αποχωρήσετε από τον ιστότοπο.
Η GSK δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε
ιστοτόπου τρίτων, του οποίου υπάρχει σύνδεσμος υπερκειμένου και σε καμία
περίπτωση δεν εγγυάται (ρητά ή σιωπηρά) για τις πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
Η GSK δεν έχει έλεγχο της φύσης και του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων
και δεν συστήνει αυτούς τους δικτυακούς τόπους, τις πληροφορίες που
περιλαμβάνουν ή οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.
Παρακαλούμε φροντίστε να διαβάζετε τις ενότητες που αφορούν στο νομικό
μέρος και την πολιτικής προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου οποιουδήποτε
δικτυακού τόπου της GSK ή άλλου ιστότοπου τρίτων μερών στον οποίο
συνδέεστε.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το περιεχόμενο επικοινωνίας από χρήστες (εκτός από προσωπικές πληροφορίες ή
πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία τους που καλύπτονται από την Πολιτική
της GSK για το Ιδιωτικό Απόρρητο) αντιμετωπίζεται ως μη-εμπιστευτικό και μη-
ιδιόκτητο και η GSK μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για κάθε σκοπό‚
συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής και δημοσίευσης και δύναται να
χρησιμοποιήσει τις ιδέες που παρατίθενται για κάθε σκοπό‚ συμπεριλαμβανομένων
και των εμπορικών.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και το περιεχόμενο του παρόντος διέπονται από
το Ελληνικό δίκαιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι Όροι και Συνθήκες του παρόντος μπορεί να αναθεωρούνται οποιαδήποτε στιγμή,
οπότε συστήνεται στο χρήστη να τους εξετάζει τακτικά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σεπτέμβριος 2014