Πολιτική Απορρήτου της
GSK για το Διαδίκτυο 


Χρήση Πληροφοριών, Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικό Απόρρητο στο
Διαδίκτυο

Η GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) μεριμνά για τη διασφάλιση του ιδιωτικού
απορρήτου των επισκεπτών των ιστοτόπων της‚ καθώς η προστασία του ιδιωτικού
απορρήτου είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς.
Ωστόσο‚ σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε σχετικά με την
ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται μέσω του διαδικτύου.

Προσωπικές Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες
Η GSK συλλέγει προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εφόσον ζητείται και
υποβάλλεται οικειοθελώς σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις
πληροφορίες για να εξακριβώσουμε την ιδιότητά σας ως επαγγελματίας υγείας, να
βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε και το περιεχόμενο του
ιστοτόπου μας, για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας και για δικούς μας εσωτερικούς
σκοπούς. Άλλοι σκοποί για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις
πληροφορίες σας, ενδέχεται να σας γνωστοποιηθούν όταν παρέχετε τις πληροφορίες
σας. Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορεί επίσης να σας παρέχουμε
χρήσιμες πληροφορίες, νέα και ενημερώσεις για προϊόντα, να σας ενημερώνουμε όταν
κρίνεται απαραίτητο για καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες της GSK, και να ζητήσουμε
τις απόψεις σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι υποβάλλοντας προσωπικές ταυτοποιήσιμες
πληροφορίες, συναινείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών για τους
ανωτέρω σκοπούς. Για αυτούς τους σκοπούς, συμφωνείτε ότι η GSK και άλλες
εταιρείες εντός του ομίλου εταιρειών της GlaxoSmithKline και οι σχετικές ρυθμιστικές
αρχές που συλλέγουν πληροφορίες για, ή ερευνούν, ύποπτες παρενέργειες ενδέχεται
να χρησιμοποιήσουν και να αποθηκεύσουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες που
παρέχονται από εσάς. Οι εξωτερικοί προμηθευτές, που επιλέχθηκαν από τη GSK,
επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν και να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες σας,
σύμφωνα με τις οδηγίες της GSK για τους προαναφερόμενους σκοπούς.
Σε αυτό το πλαίσιο παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες σας ενδέχεται να
φυλάσσονται και/ή να χρησιμοποιούνται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μολονότι οι νόμοι που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να μην προβλέπουν το ίδιο επίπεδο
προστασίας με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η GSK θα καταβάλλει κάθε
προσπάθεια να προστατεύσει τις πληροφορίες σας από απώλεια ή μη
εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οποιαδήποτε βάση δεδομένων στην οποία θα
αποθηκεύονται οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται από εσάς,
φιλοξενούνται (διαχειρίζονται) από εξωτερικό προμηθευτή για την GSK στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με οδηγίες, που έχει εκδώσει η GSK από το
Ηνωμένο Βασίλειο, και την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.
Δικαιούστε να λάβετε από την GSK αντίγραφο των τηρούμενων προσωπικών
δεδομένων που σας αφορούν και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες σε αυτά τα
δεδομένα.
Για να επικοινωνήσετε με την GSK, παρακαλείσθε να δείτε τη λίστα με τα Διεθνή
Γραφεία μας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν στέλνετε έναν σύνδεσμο σε κάποιον φίλο
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε λειτουργία που ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα, το email θα σταλεί χωρίς να αποθηκευτεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε κάποιον διακομιστή.

Κοινή Χρήση Προσωπικών Ταυτοποιήσιμων Πληροφοριών
Η GSK δεν εμπορεύεται προσωπικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και
για οποιονδήποτε σκοπό.
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σας σε
άλλες εταιρείες εντός του ομίλου εταιρειών της GlaxoSmithKline και στους
επιλεγμένους προμηθευτές μας (όπως περιγράφεται ανωτέρω). Επίσης ενδέχεται να
γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. όταν υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών
είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση, επικοινωνία ή την έγερση αγωγής εναντίον
κάποιου ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει ζημία σε εσάς, ή άλλως να προκαλέσει
ζημία ή να παρέμβει στα δικαιώματα, την περιουσία ή τις λειτουργίες της GSK, σε
άλλους χρήστες της ιστοσελίδας, ή σε οποιονδήποτε άλλον ο οποίος θα μπορούσε να
υποστεί ζημία από τέτοιες δραστηριότητες, ή
ii. όταν θεωρούμε ότι το απαιτεί ο νόμος, ή ως απάντηση σε οποιοδήποτε αίτημα από
τις αρχές επιβολής του νόμου στο πλαίσιο ποινικής έρευνας, ή από τις αστικές ή
διοικητικές αρχές στο πλαίσιο εκκρεμούς υπόθεσης αστικού δικαίου ή διοικητικής
έρευνας.

Μη Προσωπικές Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες
Η GSK επίσης συλλέγει μη προσωπικές πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή για να
παρακολουθεί στοιχεία όπως το συνολικό αριθμό επισκέψεων στους ιστοτόπους μας‚
τον αριθμό επισκεπτών σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου μας, και τα ονόματα χώρου
(domain names) των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου των επισκεπτών μας.
Χρησιμοποιούμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες παραμένουν σε
συγκεντρωτική μορφή, για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες
μας χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους μας ώστε να βελτιώσουμε τόσο αυτούς όσο και
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Πιθανώς επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες
αυτές με άλλες εταιρίες της GSK. Κατά τη διαδικασία αυτή, δεν αποκαλύπτεται καμία
προσωπική ταυτοποιήσιμη πληροφορία.

Χρήση Διευθύνσεων IP
Η διεύθυνση IP (Internet Protocol) είναι ένα σύνολο αριθμών που αυτόματα
προσδίδεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που εισέρχεστε στον διαδίκτυο δια του
παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή μέσω του τοπικού δικτύου σας (LAN) ή του δικτύου
ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον
υπολογιστή σας από τη διεύθυνση IP που του αποδίδεται κατά τη διάρκεια της
πλοήγησής σας στο διαδίκτυο.
Η GSK μπορεί να συλλέξει διευθύνσεις IP για τους σκοπούς διαχείρισης συστημάτων
και ελέγχου της χρήσης του ιστοτόπου μας. Στα πλαίσια της συνήθους διαδικασίας,
δεν συνδέουμε τη διεύθυνση IP ενός χρήστη με τις προσωπικές πληροφορίες αυτού‚
το οποίο σημαίνει πως καταχωρείται η παραμονή του κάθε χρήστη‚ αλλά ο χρήστης
παραμένει ανώνυμος για εμάς. Ωστόσο‚ ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις
διευθύνσεις IP προκειμένου να προσδιορίσουμε χρήστες του ιστοτόπου μας όταν
πιστεύουμε πως είναι αναγκαίο να επιβάλλουμε συμμόρφωση με τους όρους χρήσης
του ιστοτόπου ή να προστατεύσουμε την υπηρεσία μας‚ τον ιστότοπο ή άλλους
χρήστες.

Σύνδεση με άλλους ιστοτόπους
Οι ιστότοποι της GSK παρέχουν συνδέσμους με άλλους ιστοτόπους τόσο της GSK
όσο και τρίτων, ως υπηρεσία στους χρήστες μας. Η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
που περιγράφεται στο παρόν δεν εφαρμόζεται σε αυτούς τους ιστοτόπους.
Παρακαλούμε φροντίστε να ελέγχετε τη νομική ενότητα και την ενότητα περί
πολιτικής επί του ιδιωτικού απορρήτου σε κάθε ιστότοπο όπου έχετε
πρόσβαση.

Cookies
Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν χρησιμοποιούνται cookies για να συλλέγονται
προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες. Ωστόσο, χρησιμοποιείται η τεχνολογία που
ονομάζεται «Cookies» στα πλαίσια χρήσης της υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους,
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ισχύουν όσον αφορά τη χρήση αυτής. H
χρήση των cookies, μας βοηθάει να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας με
μεγαλύτερη ακρίβεια, παρέχοντάς μας ανώνυμα δεδομένα επισκεψιμότητας, δίνοντάς
μας έτσι τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα αυτού.
Το cookie γενικά είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον Η/Υ σας από
πάροχο διαδικτύου, εφόσον ρητά συμφωνείτε προς τούτο, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies,
ανάλογα πάντοτε με τη φύση τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται κατά
την είσοδό σας στην παρούσα ιστοσελίδα.
Αν επιθυμείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της GSK CH να
παρακολουθεί τις διαδικτυακές σας δράσεις δια του παρόντος, μπορείτε να
διαγραφείτε από το σχετικό λογισμικό εντοπισμού τρίτου συνεργάτη της εταιρίας. Στην
περίπτωση αυτή, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του provider
(http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure) και ακολουθείστε τις Οδηγίες Διαγραφής.
Η διαδικασία διαγραφής απαιτεί να επιτρέψετε την τοποθέτηση ενός cookie στον υπολογιστή σας που υποδεικνύει ότι δεν επιθυμείτε τον εντοπισμό σας από τη GSK. Εάν διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας, ο εντοπισμός θα επαναληφθεί.

Ασφάλεια
Η GSK λειτουργεί ασφαλή δίκτυα δεδομένων που είναι προστατευμένα με
βιομηχανικό πρότυπο λογισμικό προστασίας (industry standard firewall) και κωδικούς
πρόσβασης. Η GSK εφαρμόζει μέτρα ασφάλειας επιδιώκοντας την προστασία έναντι
απώλειας‚ κατάχρησης ή μετατροπής των στοιχείων σας που υπόκεινται στον έλεγχό
μας.
Εξαιρουμένων των ακολούθως αναφερόμενων‚ μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Επιπλέον‚ επιβάλλουμε
αυστηρούς κανόνες στους υπαλλήλους της GSK που έχουν πρόσβαση είτε στις
βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν πληροφορίες χρηστών είτε στους διακομιστές
που φιλοξενούν/διαχειρίζονται τις υπηρεσίες μας. Παρότι δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε ότι δεν θα λάβει χώρα απώλεια, κατάχρηση ή μετατροπή των στοιχείων‚
ωστόσο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη τέτοιων ατυχών
περιστατικών.

Δεσμευτική Φύση
Υποβάλλοντας προσωπικά δεδομένα και/ή στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία,
συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την πολιτική απορρήτου μας και συμφωνείτε ότι η
GSK μπορεί, κατά την κρίση της, να αποκαλύψει πληροφορίες για εσάς υπό τις
συνθήκες και στο βαθμό που προσδιορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Τροποποιήσεις
Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή
και συμβουλεύουμε το χρήστη να ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2014