Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Αθήνα

Λεωφόρος Κηφισίας 266, 152
32 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 - 6882100
Fax: 210 - 6847144

Θεσσαλονίκη

Ανδριανουπόλεως 3, 551 33
Καλαμαριά

Τηλ.: 2310 - 422707 / 788
Fax:  2310 - 422771

Γενικά ερωτήματα

Για γενικά ερωτήματα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους γραφεία της
GlaxoSmithKline.
Τηλέφωνο: 210 6882100
Ηλεκτρονική διεύθυνση: gr.health@gsk.com

Συγκεκριμένα ερωτήματα

Για συγκεκριμένα ερωτήματα που σχετίζονται με επενδυτές, μέσα ενημέρωσης,
κοινοτικές συνεργασίες ή για την υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλείσθε να
επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα.
www.glaxosmithkline.gr

Αναφορά Ανεπιθύμητου Συμβάντος

Εάν αντιληφθείτε κάποια ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να μεταβείτε
στη σελίδα Αναφοράς Ύποπτης Ανεπιθύμητης Ενέργειας.